Welkom bij De Factory!    

                De Factory ondersteunt bij de ontwikkeling van mens en organisatie. De wereld verandert en u wilt hierop anticiperen. Economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op uw organisatie. Van invloed op uw marktpositie, bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Ze vragen om ontwikkeling en die begint bij uzelf en uw medewerkers!

Mensen maken organisaties tot wat ze zijn. Ontwikkelt de mens zich dan heeft dit ongetwijfeld veel effect op de organisatie. Ook als mensen zich beperkt of belemmert voelen in hun functioneren, heeft dit effect op hun presteren en werkplezier. Door resultaat- én ontwikkelingsgericht te coachen, ondersteunen wij in het zetten van de noodzakelijke stappen.

              Wij bieden maatwerkoplossingen en werken conform de richtlijnen van de Ethische Gedragscode, de hieraan verbonden klachtenprocedure en de Algemene Voorwaarden opgesteld door de stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO.

Onze kracht is het vermogen om mensen in beweging te brengen, zodat persoonlijke- en organisatiedoelstellingen optimaal gerealiseerd worden!